Hjem » Projekter » Varmevekslerstation

Varmevekslerstation hos Rødkærsbro Fjernvarmeværk

PTI A/S har bygget og leveret varmevekslerstationen, som udvinder varme fra spildevand som udledes fra Arla Foods Rødkærsbro Mejeri.

Design og planlægning er udført i tæt samarbejde med Fjernvarmeværkets egen projektledelse og de øvrige leverandører (PlanEnergi, Alfred Preiss og MITA Teknik).

Der er i designet lagt vægt på kompakt, logisk og strømlinet opbygning med god serviceadgang.

Rødkærsbro Fjernvarmeværk indkøbte selv varmevekslerne, bygning og automation. PTI har stået for indkøb af de resterende komponenter samt dimensionering og design af rørsystem.

Spildevandet indeholder mindre mængder organiske/uorganiske stoffer samt mikroorganismer, så det forventes, at varmevekslerne bliver beskidte over tid. En beskidt varmeveksler har dårlig varmeoverføring og dermed dårlig driftsøkonomi.

Dimensionering

For at sikre, at vekslerstationen kan håndtere de ønskede mængder spildevand og energivand uden unødigt store trykfald, har PTI dimensioneret og beregnet rørdimensioner.

Der er taget hensyn til krav fra Mejeriets rensningsanlæg såvel som fra varmepumpestationen.

Rengøringssystemet (CIP-anlægget) er forbundet til spildevandsrørene ud fra kendte principper, således at der kan opnås en effektiv rengøring under hensyntagen til driftsomkostninger, tidsforbrug og anlægsinvesteringer.

Design

Med udgangspunkt i PTI’s solide ekspertise inden for opbygning af procesanlæg er anlægget designet med en kompakt opbygning, som stadig er logisk og let overskuelig. En væsentlig faktor i designet er, at sikre gode adgangsforhold i forbindelse med service og vedligehold.

PTI er uafhængig af komponentleverandørerne. Komponenter er valgt i samarbejde med kunden og ud fra deres præferencer. Dermed bidrager PTI til, at størrelsen af det nødvendige reservedelslager fortsat kan holdes på et minimum efter projektet er gennemført.

Fremstilling/montage

PTI’s ekspertise inden for fremstilling og montage ligger overvejende i fremstilling af afgrænsede anlæg, som kan bygges i vores eget værksted. Når anlægget er bygget færdigt flyttes det til kundens byggeplads, og det tilsluttes på pladsen.

Fremstillingen af procesudstyret kunne derfor påbegyndes før bygningen stod klar og dermed reducerede den samlede anlægstid.

Tilbage til industri og fjernvarme klik her

Kontakt os og hør mere om vores Varmevekslerstation

Vi er det oplagte valg, når du er på udkig efter en kvalitetsløsning i din produktion. Vores erfaring inden for feltet gør, at vi er i stand til at producere det helt rette procesanlæg, der passer til dit behov. Vi fokuserer på at gøre det nemt for dig, når du skal have et nyt procesanlæg.

+45 97 37 16 33

mail@pti-as.dk

Ønsker du vi kontakter dig?